Ul Fiuur
(di Piero Collina)

Voce di Diego Gaffuri
Reg. Concerto di Capodanno 2009

Ul fiuur. Lè un argument scabruus, ul fiuur.

Cumè parola (fiuur …) l’è multu bela,

legera….la par acqua che la scuur.

(Fiuur….) Lè ’1 splendur misteriuus d’una stela,

la carezza d’un angiul…ul respiir

d’un fiöö che ’1 dorma. (Fiuur … ). E la sustanza,

ul fiuur, l’è ancamò mej. Lè tütt un giir

fantastich de belezza, d’eleganza;

quejcoss che ven dal ciel, diretameent.

Queicoss de süperiuur, de impunderabil.

Con quii culuur, di volt evanesceent,

con quii balitt de polline impalpabil.

Con quii prufümm, che parlan de magìa,

e de ricordi. De paees sugnaa.

Culuur, prufümm… eterna melodìa,

che la và al cöör, in d’una nott d’estaa.

Cun ’sti bei robb, che l’omm al ga ved deent,

ul fiuur, pürtropp, l’è staa svalurizzaa;

parché, da quand che ’1 gh’è, l’è un argumeent

trataa da un sacch de geent, e maltrataa.

A cumincià dal püssee gran pituur,

a l’ültim di sbianchitt! Cul risültaa,

che i fiur in sü la tela… ìnn minga fiuur;

e inscì, quii veri… a pàran pitüraa.

Pö gh’è i poeti (püssee ammò incuscieent!)

in cerca de fa rima cun “amuur “! …

Par luur, scisciabubù, ga pestan deent,

in tütt i puesij, quintai de fiuur!

Inveci, ul fiuur, bisugnariss guardall

cum ’1 gambin d’un saant, in ginugiun.

Senza preteend de pudé mai cupiall,

nè de parlann, né de facch sü canzun!

Ul fiuur l’è staa creaa par dimustrà,

che l’omm, in fuund, l’è un essar inferiuur;

che ’1 po’ inscì cuur, e ’1 po’ inscì dass de fa,

ma ’1 farà mai un fiuur… un vero fiuur.